Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcastserien "Podd & sånt" handlar om engagemangskulturen i Svenska kyrkan.

Podcasten produceras av Ideellt forum, ett nätverk i Svenska kyrkan. 

Oct 5, 2017

Fredrik Hedlund arbetar på studieförbundet Sensus med framförallt frågor som rör HR strategi, medarbetarskap, ledarskap och kompetensfrågor. 

Fredrik har sakkunskap inom idealitets- och engagemangsfrågor och ett stort intresse för civilsamhällets utmaningar och frågeställningar.