Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcastserien "Podd & sånt" handlar om engagemangskulturen i Svenska kyrkan.

Podcasten produceras av Ideellt forum, ett nätverk i Svenska kyrkan. 

Dec 22, 2017

Kerstin Wimmer samtalar om vikten av att tolka det allmänna prästadömet på ett sätt som inkluderar fler människor. Hon uppmanar oss till frimodighet och tycker att Svenska kyrkan lägger för mycket tid på planering och organisation. Ideellt forums podcast Podd & sånt tar upp frågan om idealitet utifrån...


Oct 18, 2017

Inspelning av samtal om Svenska kyrkan i utlandets syn på engagemang och idealitet. Från idédagarna i Visby lördag 7 oktober 2017.

Medverkande: 
Caroline Elfving från Svenska kyrkan Costa del sol
Per Anders Sandgren Svenska kyrkan Oslo
Madeleine Mason Svenska kyrkan London
Felix Thylander fd ideell medarbetare...


Oct 5, 2017

Samtal om organisering, ledarskap och medarbetarskap i Svenska kyrkan utifrån en teologisk plattform. Åsa Nyström samtalar med JanOlof Nordström och Emelie Simmons om sina tankar kring den kursändring Svenska kyrkan måste göra för att öppna upp för fler ideella medarbetare. 

Åsa Nyström arbetar som...


Oct 5, 2017

Liveinspelning från marknadsgatan i Västerås under Världens fest 2017. Podstudion gästas av biskop Mikael Mogren, Amanda Wisselgren, Urban Jarméus, Mia Wålsten och JanOlof Nordström. Moderator är Emelie Simmons, frilansjournalist. Ljudtekniker är Andreas Lindström.

Reportar på stan är representanter från...


Oct 5, 2017

Fredrik Hedlund arbetar på studieförbundet Sensus med framförallt frågor som rör HR strategi, medarbetarskap, ledarskap och kompetensfrågor. 

Fredrik har sakkunskap inom idealitets- och engagemangsfrågor och ett stort intresse för civilsamhällets utmaningar och frågeställningar.