Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcastserien "Podd & sånt" handlar om engagemangskulturen i Svenska kyrkan.

Podcasten produceras av Ideellt forum, ett nätverk i Svenska kyrkan. 

Feb 16, 2018

Jonas Bromander, i dag konsult och författare, har genom sina år som analyschef på Kyrkokansliet i Uppsala samlat på sig kunskaper om hur svenska folket ser på kyrkan. I den här podden utvecklar han sina resonemang kring hur Svenska kyrkan kan öppna upp för fler människor att engagera sig i kyrkan.
- Det räcker inte med att sätta upp ett anslag. Den personliga kontakten är ovärderlig, säger Jonas Bromader i podden. 

I Podden medverkar också JanOlof Nordström från Ideellt forum och Emelie Simmons, frilansjournalist. Podden "Podd & sånt" produceras av Ideellt forum, ett nätverk i Svenska kyrkan.

Vill du läsa mer om idealitet i kyrkan kan du beställa boken ”Idealitet som utmanar” via Verbum förlag.